PENB

Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, sloužící k vyhodnocení energetické náročnosti budovy- řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti stejně jako např. energetický štítek u spotřebičů.

Energetický průkaz se skládá ze dvou částí- grafického znázornění a protokolu průkazu (vzor viz příloha). Průkazy energetické náročnosti budovy smí provádět pouze osoby autorizované podle zvláštního prováděcího předpisu, s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Platnost vystaveného průkazu je 10 let. Pokud dojde během této doby k větší změně stavby, je třeba průkaz aktualizovat.

 

Kdy musí být energetický průkaz zpracován?

Povinnost vlastníkům budovy vypracovat při jejím prodeji nebo pronájmu průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá ze zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Průkaz při prodeji:

Prodávající je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a ten předložit možnému kupujícímu před uzavřením smluv týkajících se prodeje. Průkaz (nebo jeho ověřenou kopii) je nutné přiložit jako přílohu kupní smlouvy. Platí také povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy uvedených v energetickém průkazu v realitní inzerci a ve všech informačních a propagačních letácích.

 

Průkaz při pronájmu:

Vlastník domu je při jeho pronájmu povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a ten předložit možnému nájemci před uzavřením smluv týkajících se pronájmu. Průkaz (nebo jeho ověřenou kopii) je nutné přiložit jako přílohu nájemní smlouvy. Platí také povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy uvedených v energetickém průkazu v realitní inzerci a ve všech informačních a propagačních letácích.

Při pronájmu ucelené části budovy (tedy např. bytů) bude tato povinnost platit od 1.1.2016.

 

CENÍK PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY